Jogszabályok

1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól
2006. évi CXIV. törvény egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
Pályatükör pályaválasztóknak
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (Hatályos: 2012.09.02 -)
217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól (hatályos: 2012.09.01 -től)
Hatályos rendeletek alapján az Országos Képzési Jegyzékek adatbázisa (1993-tól)
19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (Hatályos: 2012.10.02 -)
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről (Hatályos:2012.09.01 -től)
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről (Hatályos: 2012.09.02 – 2013.01.01)
106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról (Hatályos: 2012.09.02 – 2013.12.31)
1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről (Hatályos: 2012.09.02 -től)
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről (Hatályos: 2012.09.16 -tól)
3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről (Hatályos: 2012.09.01 – 2014.06.01)
30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól (Hatályos: 2012.04.28 – 2015.12.31)
28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól (Hatályos: 2012.04.28 – 2017.12.31)
1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról ((Hatályos: 2012.04.02 – 2012.12.31)
10/2012. (IV. 13.) KüM utasítás az iskolarendszerű képzések támogatásáról (Hatályos: 2012.04.14 -)