Europass bizonyítvány

Europass2

A külföldi, uniós tagállambeli munkavállaláshoz, tanuláshoz. Képzettségét, szaktudását, készségeit, könnyedén áttekinthetően és érthetően mutassa be leendő munkáltatójának vagy képző intézményének.
Europass bizonyítvány-kiegészítő (Europass Certificate Supplement)

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, formális, nem formális, informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában.

Az Europass bizonyítvány kiegészítőt az Európai Unió tagországai a szakképzettséget igazoló bizonyítványokkal együtt adják ki, amely a szakképesítések kompetenciákon alapuló leírását foglalja magába. A bizonyítvány-kiegészítő önmagában nem bír jogi érvénnyel, csak a szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes. A Nemzeti Referencia Központ bocsátja ki és a papír verziót a vizsgaszervező adja át. Formátuma az Európai Unió által meghatározott szabványt követi nem egyénre, hanem szakképesítésre vonatkozik.


Tartalma

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan információkkal szolgál az Ön szakképesítéséről, amelyek az eredeti bizonyítványban nem kerülnek kifejezésre:
Az adott képzésbe való belépési követelmények, megszerzett készségek és kompetenciák, az adott ország osztályzási skálája, továbbtanulás lehetséges következő szintje.

Kibocsátása

A bizonyítvány-kiegészítőt a szakmai bizonyítvány kiadását követően az igénylő írásbeli kérelmére a vizsgáztató intézmények adják ki. A bizonyítvány-kiegészítő kibocsátásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2004. (VII. 27.) OM rendeletben meghatározottak szerint. Europass bizonyítvány-kiegészítők a 2005. július 1. után végzett tanulók számára állíthatók ki.

A bizonyítvány – kiegészítő kérhető: angol, német nyelven
Igénylés módja: személyesen irodánkban (7621 Pécs, Rákóczi u. 55.)